Best_resourcesBEST RESOU​​​RCES

 • pokrytí Vaší poptávky po lidských zdrojích na realizaci IT projektů a služeb​
 • nalezení relevantního uplatnění pro Vaše IT odborníky v mezidobí mezi jejich vytížením na vašich vlastních projektech
 • pravidelné řízení „micro“ vytížení všech Vašich IT zdrojů ve spolupráci s liniovými manažery

BEST PRODUCTS Best_products

 • otestování Vámi vyvinutých produktů a utilit s důrazem na jejich přidanou hodnotu , kvalitu a budoucí support
 • prezentaci a prodejní kanály pro zúročení investic do hotových produktů
 • obecné „mini“ produkty do Vašich IT projektů

FIRST CHOICEFirst_choice

 • návrh architektury výsledného informačního systému zpracovaný odborníky sítě MicroSource
 • prezentaci a prodejní kanály pro zúročení investic do hotových produktů
 • hotové produkty do Vašich projektů

FIREMNÍ KONZULTACEFiremni_konzultace

 • zpracování strategie společnosti a intenzivní podpora jejího zavedení
 • SWOT analýza společnosti
 • realizace projektů dle metodiky INVEO, více na Design thinking​ team​