Firma MicroSource byla založena v roce 2008 a jejím původním produktem byla optimalizace zdrojů v partnerské síti firmy Microsoft se zaměřením na ERP systémy. Jednoduše řečeno, MicroSource pomáhal IT firmám, které měly přebytek zdrojů je prodat IT firmám, které jich měly nedostatek a naopak.

V následujících letech byl původní produkt firmy MicroSource rozšířen na celou oblast IT a jejími zákazníky se staly nejen IT firmy, ale také všechny společnosti, které potřebují své IT pro podporu svého vlastního podnikání a pro které je důležitá nejen akceptace dodaného řešení, ale zejména jeho kvalita a dlouhodobý přínos.

Známý fakt, že IT je postiženo celosvětovým nedostatkem kvalitních lidských zdrojů a opakujícím se individuálním vývojem velmi podobných produktů, který má za důsledek dodaná řešení s množstvím chyb a finančním, vztahovým i fyzickým vyčerpáním lidí i firem, podnítil touhu přispět k její změně doplněním dalších produktů do svého portfolia a k zásadnímu rozvoji aktivit  i za hranicemi​ České republiky.